5 hodin týdně

Celkem  170 hodin

4 čtvrtletní písemné práce

1. ročník—STROJÍRENSTVÍ

3 hodiny týdně

Celkem  102 hodin

4 čtvrtletní písemné práce

2. ročník—STROJÍRENSTVÍ

3. ročník—STROJÍRENSTVÍ

2 hodiny týdně

Celkem  60 hodin

2 pololetní písemné práce

4. ročník—STROJÍRENSTVÍ

2 hodiny týdně

Celkem  68 hodin

2 pololetní písemné práce

3. ročník—TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

2 hodiny týdně

Celkem  60 hodin

2 pololetní písemné práce

4. ročník—TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

2 hodiny týdně

Celkem  68 hodin

2 pololetní písemné práce

Mgr. Jitka Křičková

Časové plány učiva

Učební osnova: ze dne 14. června 2000, č.j.21 307/2000-22

Textové pole: Matematika