Mgr. Jitka Křičková

Zpět do přehledu ročníků

Textové pole: Matematika

2. ročník—Strojírenství

Tématický celek

Počet hodin

Do

Opakování 1. ročníku

8

 

 

( procenta, zlomky, gonoimetrie,úlohy o trojúhelníku; výrazy, mocniny, odmocniny, lin. a kvad. rovnice a nerovnice, lin akvad. funkce, slovní úlohy, irac. rovnice, soustavy, konstr. úlohy, podobnost)

 

30.9.

Planimetrie II

10

 

 

Obsahy a obvody rovinných obrazců, řešení úloh z technické praxe a běžného života.

 

28.10.

Stereometrie

14+2p

 

 

Polohové a metrické vlastnosti přímek a rovin, povrchy a objemy těles základních

4

 

 

1. písemná práce

2

 

 

Povrchy a objemy těles: komolých, koule a jejich částí.

8

 

 

Aplikace. Řešení úloh z  technické praxe

2

14.12.

Funkce

23+2p

 

 

Pojem funkce, definiční obor  a obor hodnot funkce, graf funkce.

2

 

 

Některé vlastnosti funkce.

2

 

 

Shrnutí poznatků o probraných funkcích.

2

 

 

2. písemná práce

2

 

 

Funkce exponenciální a logaritmická.

4

20.1.

 

Inverzní funkce.

2

 

 

Vlastnosti logaritmů, dekadický logaritmus.

3

 

 

Exponenciální a logaritmická rovnice.

8

7.3.

Goniometrie a trigonometrie  II

20+2p

 

 

Řešení pravoúhlého trojúhel. Věta sinová a kosinová, řešení obecného  trojúhel., aplikace

2

 

 

3. písemná práce

2

 

 

Další goniometrické vzorce, úpravy výrazů.

3

 

 

Základní goniometrické rovnice.

4

10.4.

 

Komplikovanější  goniometrické rovnice.

6

 

 

Technické aplikace

3

30.4.

Komplexní čísla

11

 

 

 Zavedení komplexních čísel, součet, součin

2

 

 

 Kompl.sdružená čísla, abs.hodnota k.č.

1

 

 

Podíl kompl. čísel

1

 

 

Goniometrický tvar kompl.čísla

2

 

 

 Moivreova věta

2

 

 

 Řešení kvadr. rovnic v oboru kompl.čísel

2

 

 

 Opakování

1

31.5.

Opakování 2. ročníku

8+2p

 

 

Opakování a shrnutí učiva

8

 

 

4. písemná práce

2