Mgr. Jitka Křičková

 

3. ročník—Technická administrativa

Tématický celek                                                                                 Počet hodin             Probráno do

 

Opakování 2. ročníku                                                                             4                    18.9.

 

Goniometrie a trigonometrie  II                                                           10

Řešení pravoúhlého trojúhelníku.                                                                                           1

Věta sinová a kosinová, řešení obecného trojúhelníku, aplikace – opakování.         2

Základní goniometrické rovnice. Další goniometrické vzorce, úpravy výrazů.        6

Technické aplikace                                                                                                                     1                                30.10

 

Analytická geometrie v rovině                                                              31 + 2(pís)

Soustava souřadnic na přímce a v rovině.                                                                            1

Vzdálenost dvou bodů , střed úsečky                                                                                    2                                15.11.

Vektor  a jeho velikost, operace s vektory: sčítání vektorů, násobení vektoru reálným číslem,

skalární součin vektorů, úhel vektorů                                                                   3                                30.11.

1. písemná práce                                                                                                                          2

Parametrické vyjádření přímky, obecná rovnice přímky.                                                5              

Vzájemná poloha přímek,odchylka přímek, vzdálenost bodu od přímky.                 4                                30.1.

Analytické vyjádření kružnice, elipsy, paraboly a hyperboly.                                       14                              30.3.

Vzájemná poloha přímky a kuželosečky.                                                                             2                                10.4.

 

Posloupnosti                                                                                               15 + 2(pís)

Posloupnost a její vlastnosti.                                                                                                   2

Aritmetická  a geometrická posloupnost.                                                                             6                                15.5.

Základy finanční matematiky, složené úrokování., užití posloupností                        3

Limita posloupnosti, věty o limitách posloupnosti.                                                           1                             do praxe

Nekonečná geometrická řada                                                                                                  3

2. písemná práce                                                                                                                          2

Opakování 3. ročníku                                                                             4

Zpět do přehledu ročníků

Textové pole: Matematika