Mgr. Jitka Křičková

Pravidla pro klasifikaci v předmětu MATEMATIKA

V KAŽDÉM POLOLETÍ BUDE DO KLASIFIKACE ZAPOČTENO :

· Malé prověrky — váha známky 1

· Čtvrtletní ( pololetní ) písemné práce — váha známky 4 ( 1. ročník ) , váha známky 3 ( 2. — 4.  ročník )

· Ústní zkouška —  váha známky 1

· Všechny známky se zapíší do tabulky a vypočte se vážený průměr dle vzoru:

 

 

 

Adamec:

 

 

 

Výslednou známku získáme zaokrouhlením váženého průměru.

Textové pole: Matematika


Jak jsi na tom?

Klasifikace třídy

 

 

x.A

 

 

 

 

 

Matematika

 

 

 

 

 

čtvrtl

čtvrtl

prov

prov

prov

prov

prov

prov

prov

prov

prov

prov

prov

úst

úst

úst

váha známky

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jméno:

Známka

 

 

Jan

Adamec

2

2,42

3

 

1

2

2

1

2

3

3

3

 

 

 

 

 

 

Lukáš

Bílý

3

2,82

3

 

2

3

2

4

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

Václav

Coubal

2

1,67

2

 

1

2

1

2

3

1

2

2

1

1

1