Texty ke stažení:

· Září

                 Číselné obory                 Nejmenší spol. násobek, dělitel          Zlomky

                 Interval                                Absolutní hodnota                                            Trojčlenka, procenta

                 Kalkulačka

                

· Říjen

           Úhel                           Goniometrické funkce         Pravoúhlý trojúhelník

           Vztahy mezi GF         Opakujte si na 1. písemnou práci                                                

          

· Listopad

           Obecný úhel               Obecný trojúhelník                        

 

· Prosinec

            Algebraické výrazy

 

· Leden

            Opakujte si na 2. písemnou práci               Mocniny a odmocniny

 

· Únor

           Lineární funkce        Funkce s absolutní hodnotou          Lineární rovnice                                 Slovní úlohy               Soustavy lin. rovnic.                                   Lineární nerovnice                      

 

· Březen

           Soustavy lin. nerovnic                     Rovnice s absolutní hodnotou

           Nerovnice s absolutní hodnotou      Rovnice s parametrem

           Opakujte si na 3. písemnou práci

 

· Duben

           Kvadratické funkce              Kvadratické rovnice              Soustavy lin.  a kvad.rovnice

           Kvadratické nerovnice         Slovní úlohy                          Iracionální rovnice

          

· Květen

           Základy planimetrie                       

 

· Červen

           Opakování 1. ročníku          

 

                                                  

1. ročník

Textové pole: Matematika