2. ročník

Úlohy ke stažení:

· Září, říjen

          

           Obsahy a obvody

 

· Listopad, prosinec

                

                 Tělesa                                     Odchylky                             Funkce

 

· Leden

 

           Opakujte si na 2. písemnou práci         Exponenciální funkce         

 

· Únor

 

           Logaritmus

 

· Březen

 

           Opakujte si na 3. písemnou práci

 

· Duben

           Goniometrické rovnice

 

· Květen

           Komplexní čísla

 

· Červen

 

 

                                                  

Textové pole: Matematika