3. ročník

Úlohy ke stažení:

· Září

           Goniometrické rovnice (TAD)            

          

· Říjen, listopad, prosinec

 

           Analytická geometrie lin. útvarů        Opakujte si na 1. písemnou práci

 

· Leden, únor, březen

          

           Analytická geometrie kvad. útvarů

 

· Duben

              

           Posloupnost                          Aritmetická posloupnost

                

                 Geometrická posloupnost

 

· Květen, červen

 

           Nekonečná geometrická řada

 

Závěrečná klasifikace:

                      3.A

                      3.B

Poslední opravná písemná práce pro obě třídy v úterý 12.6. od 7:00 hod ve třídě 3.A

 

 

                                                  

Textové pole: Matematika